Informace o mateřské škole
Pro předzapsání do MŠ klikněte na tlačítko níže na stránce

Mateřská škola, Kroměříž, Mánesova 3880, příspěvková organizace

adresa: Mánesova 3880/3, 767 01 Kroměříž
telefon: +420 727 969 574
email: ms.manesova@ms-kromeriz.cz
datová schránka: us3kti9
předzápis již skončil
Informace o doručení žádosti a případně dalších dokumentů:


Vyplněnou a vytištěnou žádost spolu s dalšími dokumenty,
které je možné si vytisknout po vyplnění elektronické žádosti
odevzdejte v termínu řádného zápisu mateřské škole jedním z těchto způsobů:

  • do datové schránky školy
  • emailem - s elektronickým podpisem zákonného zástupce
  • poštou
  • osobním podáním ve škole *
* vhozením do schránky k tomu určené nebo osobně po domluvě v předem stanoveném čase


pro více informací sledujte webové stránky mateřské školy
elektronický předzápis od - do
  • 5.4. - 14.5.2021
řádný zápis od - do
  • 2.5.2021
  • -
  • 16.5.2021
Řádný zápis se koná na adrese: Mánesova 3880/3, 767 01 Kroměříž
Kritéria
1. Trvalý pobyt v příslušném školském obvodu dané MŠ u dítěte, které dosáhlo věku minimálně 5 let k 31. 8. 2021 - 10 bodů
2. Trvalý pobyt v příslušném školském obvodu dané MŠ u dítěte, které dosáhlo věku minimálně 4 let k 31. 8. 2021 - 9 bodů
3. Trvalý pobyt v příslušném školském obvodu dané MŠ u dítěte, které dosáhlo věku minimálně 3 let k 31. 8. 2021 - 8 bodů
4. Věk: minimálně 4 roky dosažené k 31. 8. 2021 - 2 bodů, Věk: minimálně 3 roky dosažené k 31. 8. 2021 - 1 bodů
5. Bydliště dítěte v Kroměříži - 2 bodů
6. Sourozenec, který je již v MŠ přijatý a bude se v MŠ vzdělávat i v následujícím školním roce - 1 bodů
předzápis již skončil
Přihlášení
Zapomněli jste své heslo ? Obnovte si ho zde.
Zavřít
Registrace
Zaregistrovat
Zavřít