Informace o mateřské škole
Pro předzapsání do MŠ klikněte na tlačítko níže na stránce

Mateřská škola Český Brod, Kollárova 71, okres Kolín

adresa: Kollárova 71, 282 01 Český Brod
telefon: +420 604 376 028
email: reditelka@msletadylko.cz
datová schránka: hfmsvpy
předzápis na nový školní rok nebyl dosud nastaven
Informace o doručení žádosti a případně dalších dokumentů:


Vyplněnou a vytištěnou žádost spolu s dalšími dokumenty,
které je možné si vytisknout po vyplnění elektronické žádosti
odevzdejte v termínu řádného zápisu mateřské škole jedním z těchto způsobů:

  • do datové schránky školy
  • emailem - s elektronickým podpisem zákonného zástupce
  • poštou
  • osobním podáním ve škole *
* vhozením do schránky k tomu určené nebo osobně po domluvě v předem stanoveném čase


pro více informací sledujte webové stránky mateřské školy
elektronický předzápis od - do
  • 12.4. - 30.4.2021
řádný zápis od - do
  • 3.5.2021 10:00 - 15:00 hod.
  • -
  • 4.5.2021 10:00 - 12:00 hod.
Řádný zápis se koná na adrese: Kollárova 71, 282 01 Český Brod
Kritéria
1. děti do povinného posledního ročníku předškolního vzdělávání (zákon 561/2004 Sb., § 34, odst. 1, v platném znění) a děti s odkladem školní docházky s trvalým pobytem v Českém Brodě
2. děti, které k 31. 8. 2021 dosáhnou 3 let věku, s trvalým bydlištěm v Českém Brodě (podle věku – od nejstarších, vždy přednostně děti na celodenní docházku),
3. ostatní děti (podle věku – od nejstarších, vždy přednostně děti na celodenní docházku).
Kritéria se nesčítají, ale rozhoduje jejich pořadí.
předzápis na nový školní rok nebyl dosud nastaven
Přihlášení
Elektronický předzápis již skončil. Pokud máte zájem o umístění dítěte do MŠ, kontaktujte školu přímo.
Zapomněli jste své heslo ? Obnovte si ho zde.
Zavřít
Registrace
Elektronický předzápis již skončil. Pokud máte zájem o umístění dítěte do MŠ, kontaktujte školu přímo.
Zaregistrovat
Zavřít