Informace
o mateřské škole
Pro předzapsání do MŠ klikněte na tlačítko níže na stránce.

Mateřská škola Cheb, Bezručova 1, příspěvková organizace

předzápis bude otevřen od 22.4.2024
adresa:
Bezručova 1274/1, 350 02 Cheb
telefon:
+420 354 432 802
email:
msbezrucova@volny.cz
datová schránka:
hdpkpkt
elektronický předzápis:
22.4. - 3.5.2024
řádný zápis:
  • 13.5.2024 08:00 - 12:00 hod.
  • 14.5.2024 08:00 - 12:00 hod.
  • 15.5.2024 08:00 - 12:00 hod.
místo řádného zápisu:
Bezručova 1274/1, 350 02 Cheb
Řádný zápis se koná na adrese: Bezručova 1274/1, 350 02 Cheb

Kritéria:

Přednostně se přijímají pětileté, čtyřleté a tříleté děti pocházející ze spádového obvodu naší mateřské školy (§ 34 odst. 3, zákon 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).
Ředitelka mateřské školy přijímá děti dle zveřejněných kritérií do naplněnosti jednotlivých tříd stanovených vyhláškou č. 14/2005 Sb. § 2 a hygienickými normami (přílohy 1 k vyhlášce č. 410/2005 Sb.). Ponechává si dvě místa volná pro případ přistěhování dítěte do spádové oblasti mateřské školy po termínu zápisu.
Kritéria jsou posuzována k 1. září 2024
- věk dítěte 5 let - spádový obvod 10 bodů
- věk dítěte 4 roky - spádový obvod 8 bodů
- věk dítěte 3 roky - spádový obvod 7 bodů
- věk dítěte 3 roky - nespádový obvod 5 bodů
- věk dítěte 4 roky - nespádový obvod 3 body
- věk dítěte 5 let - nespádový obvod 2 body
V případě rovnosti bodů, rozhoduje datum narození dítěte.
Mateřská škola přijímá všechny děti bez jakékoliv diskriminace, každému dítěti učitelka věnuje pozornost a pomoc, kterou potřebuje.
Do MŠ jsou přijímány děti od tří let, ale mohou se přijímat i děti mladší, a to na základě rozhodnutí ředitelky školy. Dítě mladší tří let nemá na přijetí do MŠ právní nárok (zákon č. 561/2004 Sb. § 34). Rodiče jsou srozuměni s požadavkem, že dítě musí být schopno zachovávat hygienu.
Přihlášení
Do Vašeho účtu
Váš e-mail:
Heslo:
Zapomněli jste své heslo ? Obnovte si ho zde.
Nemáte založen účet? Založte si jej zde.