Informace o mateřské škole
Pro předzapsání do MŠ klikněte na tlačítko níže na stránce

Mateřská škola Beroun, Drašarova 1447

adresa: Drašarova 1447, Beroun-Město, 266 01 Beroun
telefon: +420 311 621 707, 773 653 369
email: zapisduhovaskolkaberoun@seznam.cz
datová schránka: ry2kndg
Informace o doručení žádosti a případně dalších dokumentů:


Vyplněnou a vytištěnou žádost spolu s dalšími dokumenty,
které je možné si vytisknout po vyplnění elektronické žádosti
odevzdejte v termínu řádného zápisu mateřské škole jedním z těchto způsobů:

  • do datové schránky školy
  • emailem - s elektronickým podpisem zákonného zástupce
  • poštou
  • osobním podáním ve škole *
* vhozením do schránky k tomu určené nebo osobně po domluvě v předem stanoveném čase


pro více informací sledujte webové stránky mateřské školy
elektronický předzápis od - do
  • 2.5. - 11.5.2021
řádný zápis od - do
  • 10.5.2021 10:00 - 15:00 hod.
  • -
  • 11.5.2021 12:00 - 16:00 hod.
Řádný zápis se koná na adrese: Drašarova 1447, Beroun-Město, 266 01 Beroun
Kritéria
1. trvalé bydliště v Berouně
2. přednostně jsou přijímány děti, narozené do 31.8.2016 (Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31.8.2021 pěti let.)
3. dále budou přijímány děti podle věku, od nejstarších po nejmladší, do naplnění kapacity MŠ
Přihlášení
Zapomněli jste své heslo ? Obnovte si ho zde.
Zavřít
Registrace
Zaregistrovat
Zavřít