Informace o mateřské škole
Pro předzapsání do MŠ klikněte na tlačítko níže na stránce

Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140

pracoviště: MŠ ŠKROUPOVA - Škroupova 693, 500 02 Hradec Králové

adresa: Tylovo nábřeží 1140/20, 500 02 Hradec Králové
telefon: +420 495 444 421
email: kosticky@msjghk.cz
datová schránka: a5smd8d
Informace o doručení žádosti a případně dalších dokumentů:


Vyplněnou a vytištěnou žádost spolu s dalšími dokumenty,
které je možné si vytisknout po vyplnění elektronické žádosti
odevzdejte v termínu řádného zápisu mateřské škole jedním z těchto způsobů:

  • do datové schránky školy
  • emailem - s elektronickým podpisem zákonného zástupce
  • poštou
  • osobním podáním ve škole *
* vhozením do schránky k tomu určené nebo osobně po domluvě v předem stanoveném čase


pro více informací sledujte webové stránky mateřské školy
elektronický předzápis od - do
  • 13.4. - 14.5.2021
řádný zápis od - do
  • 2.5.2021
  • -
  • 16.5.2021
! UPOZORNĚNÍ ! - Řádný zápis se koná na adrese: Škroupova 693, 500 02 Hradec Králové
Kritéria
Ředitelky a ředitelé mateřských škol, zřizovaných statutárním městem Hradec Králové, stanovují, po dohodě se zřizovatelem, pravidla pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022. Děti budou přijímány k předškolnímu vzdělávání v tomto pořadí:
1. Děti, které k 31.08.2021 dovrší nejméně třetího roku věku, mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, ve školském obvodu spádové mateřské školy, stanovené obecně závaznou vyhláškou statutárního města Hradec Králové č. 2/2020 v aktuálním znění, od nejstaršího po nejmladší do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školském rejstříku.
2. Děti, které k 31.12.2021 dovrší tří let, mají místo trvalého pobytu v Hradci Králové, v případě cizinců místo pobytu, jejichž starší sourozenec, s místem pobytu v Hradci Králové, se v příslušné mateřské škole vzdělává a ve školním roce 2021/2022 ve vzdělávání bude pokračovat, od nejstaršího po nejmladší do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školském rejstříku.
3. Děti, které mají místo trvalého pobytu v Hradci Králové, od nejstaršího po nejmladší, do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školském rejstříku.
4. Děti, které nemají místo trvalého pobytu v Hradci Králové, od nejstaršího po nejmladší do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školském rejstříku.
Podle stanovených pravidel budou postupovat ředitelky a ředitelé mateřských škol, zřizovaných statutárním městem Hradec Králové, pokud počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, doručených mateřské škole ve dnech řádně vyhlášeného zápisu, bude převyšovat počet volných míst, kterými mateřská škola k příslušnému školnímu roku disponuje.
Přihlášení
Zapomněli jste své heslo ? Obnovte si ho zde.
Zavřít
Registrace
Zaregistrovat
Zavřít