Informace
o mateřské škole
Pro předzapsání do MŠ klikněte na tlačítko níže na stránce.

Mateřská škola, Hradec Králové-Věkoše, K Sokolovně 349

předzápis již skončil
adresa:
K Sokolovně 349/12, Věkoše, 503 41 Hradec Králové
telefon:
+420 720 221 413
email:
vekose.ms@volny.cz
datová schránka:
r2yumeu
elektronický předzápis:
15.4. - 13.5.2024
řádný zápis:
  • 13.5.2024 10:00 - 17:00 hod.
    (pauza 11:30 - 12:00)
  • -
  • 14.5.2024 10:00 - 15:00 hod.
    (pauza 11:30 - 12:00)
místo řádného zápisu:
K Sokolovně 349/12, Věkoše, 503 41 Hradec Králové
Řádný zápis se koná na adrese: K Sokolovně 349/12, Věkoše, 503 41 Hradec Králové

Kritéria:

Děti budou přijímány v tomto pořadí:
1. Děti, které k 31.08.2024 dovrší tří let, mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, ve školském obvodu spádové mateřské školy, stanovené obecně závaznou vyhláškou statutárního města Hradec Králové č. 2/2020 v aktuálním znění, od nejstaršího po nejmladší do výše počtu dětí, stanoveného školou pro přijetí – v případě, že počet dětí-uchazečů této kategorie bude vyšší než školou stanovený počet přijímaných dětí - do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.
2. Děti, které k 31.08.2024 dovrší tří let, mají místo trvalého pobytu v Hradci Králové, v případě cizinců místo pobytu, jejichž starší sourozenec, s místem pobytu v Hradci Králové, se v příslušné mateřské škole vzdělává a ve školním roce 2024/2025 ve vzdělávání bude pokračovat, od nejstaršího po nejmladší do výše stanoveného počtu přijímaných dětí.
3. Děti, které mají místo trvalého pobytu v Hradci Králové, v případě cizinců místo pobytu, od nejstaršího po nejmladší, do výše stanoveného počtu přijímaných dětí.
4. Děti, které nemají místo trvalého pobytu v Hradci Králové, od nejstaršího po nejmladší, do výše stanoveného počtu přijímaných dětí.
V případě přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami a s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně se počet přijímaných dětí bude snižovat podle ustanovení § 2 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
V případě, že ředitel/ka školy stanoví ve 2. bodě pravidel termín dovršení věku tří let dítěte-žadatele k 31.12.2024, bude z důvodu přijetí dětí mladších tří let snížen celkový počet přijímaných dětí v souladu s ustanovením § 2 odst. 6 výše uvedené vyhlášky.
Přihlášení
Do Vašeho účtu
! Elektronický předzápis již skončil a přihlašování bylo pozastaveno. Pokud jste žádost do MŠ podali, výsledky Vám škola oznámí vyvěšením či zasláním / předáním rozhodnutí do vlastních rukou. !
Váš e-mail:
Heslo:
Zapomněli jste své heslo ? Obnovte si ho zde.
Nemáte založen účet? Založte si jej zde.