Informace o mateřské škole
Pro předzapsání do MŠ klikněte na tlačítko níže na stránce

Mateřská škola Hrob

adresa: Verneřice 128, 417 04 Hrob
telefon: +420 724 315 801
email: ms.hrob@seznam.cz
datová schránka: aq8krv6
předzápis již skončil
Informace o doručení žádosti a případně dalších dokumentů:


Vyplněnou a vytištěnou žádost spolu s dalšími dokumenty,
které je možné si vytisknout po vyplnění elektronické žádosti
odevzdejte v termínu řádného zápisu mateřské škole jedním z těchto způsobů:

  • do datové schránky školy
  • emailem - s elektronickým podpisem zákonného zástupce
  • poštou
  • osobním podáním ve škole *
* vhozením do schránky k tomu určené nebo osobně po domluvě v předem stanoveném čase


pro více informací sledujte webové stránky mateřské školy
elektronický předzápis od - do
  • 14.4.2021 - 16.5.2021 do 15:00:00
řádný zápis od - do
  • 2.5.2021
  • -
  • 16.5.2021
Řádný zápis se koná na adrese: Verneřice 128, 417 04 Hrob
Kritéria
1. Přednostně jsou do MŠ přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, jejichž předškolní vzdělávání je od 1. 9. 2021 podle školského zákona povinné
2. Děti s trvalým pobytem v obci Hrob
3. Děti s trvalým pobytem, které do 31. 8. 2021 dosáhnou 4 let věku
4. Děti s trvalým pobytem, které do 31. 8. 2021 dosáhnou 3 let věku
5. Děti splňující podmínky povinného očkování podle § 50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění - doloženo potvrzením dětského pediatra
předzápis již skončil
Přihlášení
Elektronický předzápis již skončil. Pokud máte zájem o umístění dítěte do MŠ, kontaktujte školu přímo.
Zapomněli jste své heslo ? Obnovte si ho zde.
Zavřít
Registrace
Elektronický předzápis již skončil. Pokud máte zájem o umístění dítěte do MŠ, kontaktujte školu přímo.
Zaregistrovat
Zavřít