Informace o mateřské škole
Pro předzapsání do MŠ klikněte na tlačítko níže na stránce

Mateřská škola Hrob

adresa: Verneřice 128, 417 04 Hrob
telefon: +420 724 315 801
email: ms.hrob@seznam.cz
datová schránka: aq8krv6
předzápis již skončil
Pro aktuální informace k zápisu do MŠ prosím sledujte webové stránky MŠ.
elektronický předzápis od - do
  • 14.4.2020 - 16.5.2020 do 15:00:00
řádný zápis od - do
  • 2.5.2020
  • -
  • 16.5.2020
Řádný zápis se koná na adrese: Verneřice 128, 417 04 Hrob
Kritéria
ČL. 1. Údaje o kritériích
ČL. 2. Kritéria
ČL. 3. Závěrečná ustanovení
ČL. 1. Údaje o kritériích
Ředitelka Mateřské školy, Hrob Verneřice 128, příspěvková organizace stanovila kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole (do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku):
ČL. 2. Kritéria
1. Děti s trvalým pobytem v obci Hrob
2. Děti s trvalým pobytem, které do 31. 8. 2020 dosáhnou 4 let věku
3. Děti s trvalým pobytem, které do 31. 8. 2020 dosáhnou 3 let věku
4. Děti splňující podmínky povinného očkování podle §50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění - doloženo potvrzením dětského pediatra
ČL. 3. Závěrečná ustanovení
Zrušovací účinnost: Tímto se ruší kritéria vydaná pro přijímání dětí ve školním roce 2019 -2020. Nová kritéria jsou závazná pro všechny zaměstnance mateřské školy a rodičovskou veřejnost.
O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti.
Kapacita školy – 69 míst
Předpokládaný počet volných míst – 12 míst
V případě přijetí dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně bude počet přijímaných dětí snížen v souladu s právními předpisy
předzápis již skončil
Přihlášení
Zapomněli jste své heslo ? Obnovte si ho zde.
Zavřít
Registrace
Zaregistrovat
Zavřít