Informace
o mateřské škole
Pro předzapsání do MŠ klikněte na tlačítko níže na stránce.

Mateřská škola Klánovice, příspěvková organizace

předzápis bude otevřen od 1.4.2023
adresa:
V Žáčku 219/2, 190 14 Praha 9 - Klánovice
telefon:
+420 604 555 832
email:
skolka@msklanovice.cz
datová schránka:
sffkst4
elektronický předzápis:
1.4. - 30.4.2023
řádný zápis:
  • 10.5.2023 09:00 - 17:00 hod.
    (pauza 11:30 - 12:00)
místo řádného zápisu:
V Žáčku 219/2, 190 14 Praha 9 - Klánovice
Řádný zápis se koná na adrese: V Žáčku 219/2, 190 14 Praha 9 - Klánovice

Kritéria:

1. Přednostně dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části . 1 bod
2. Dítě v posledním školním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části . 1 bod
3. Dítě má trvalý pobyt v Klánovicích (dokládá se potvrzením z úřadu MČ-Klánovice). 1 bod
Sběr dokladů (ŽÁDOST, VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE, POTVRZENÍ O TRVALÉM POBYTU DÍTĚTE, RODNÝ LIST DÍTĚTE k nahlédnutí) bude probíhat formou osobního předání v den zápisu 10.5.2023 na Vámi rezervovaný čas v kanceláři ředitelky školy.
Výsledky zápisu budou zveřejněny 1. 6. 2023.
REGISTRACE
NOVÉHO ÚČTU
! Elektronický předzápis pro příští školní rok dosud nezačal. Registrace nejsou aktuálně otevřeny. !
Váš email:
Vytvořte si heslo:
Potvrďte heslo:
Zaregistrovat
Přihlášení
Do Vašeho účtu
! Elektronický předzápis pro příští školní rok dosud nezačal. Registrace nejsou aktuálně otevřeny. !
Váš email:
Heslo:
Zapomněli jste své heslo ? Obnovte si ho zde.