Informace o mateřské škole
Pro předzapsání do MŠ klikněte na tlačítko níže na stránce

Obec Květnice

adresa: K Dobročovicům 35, 250 84 Květnice
telefon: +420 602 659 284
email: mistostarostka@kvetnice.eu
datová schránka: egearys
předzápis již skončil
elektronický předzápis od - do
  • 14.4. - 15.5.2020
řádný zápis od - do
  • 2.5.2020
  • -
  • 16.5.2020
Řádný zápis se koná na adrese: K Dobročovicům 35, 250 84 Květnice
Kritéria
Ve školním roce 2020/2021 bude celková kapacita mateřské školy 96 dětí.
Při posuzování žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude vycházet starosta obce Květnice
z kritérií v tomto pořadí takto:
1. Dítě s trvalým pobytem v obci Květnice
2. Rok věku dítěte
• Děti, které dovrší k 31.8.2020 věku 5 let a děti 6-leté s odkladem povinné školní docházky
• Děti, které dovrší k 31.8.2020 věku 4 let
• Děti, které dovrší k 31.8.2020 věku 3 let
• Děti, které dovrší k 31. 12. 2020 věku 3 let
3. Dítě s trvalým pobytem z jiné obce může být přijato na základě rozhodnutí o přijetí, a to pokud nebude kapacita mateřské školy naplněna dětmi s trvalým pobytem v obci Květnice, tj. dětmi 6-letými, 5-letými, 4-letými a dětmi, které dovrší nejpozději k 31.12.2019 věku 3 let.
4. Dítě s trvalým pobytem v obci Úvaly
5. Rok věku dítěte
• Děti, které dovrší k 31.8.2020 věku 5 let a děti 6 - leté s odkladem povinné školní docházky
• Děti, které dovrší k 31.8.2020 věku 4 let
• Děti, které dovrší k 31.8.2020 věku 3 let
• Děti, které dovrší k 31. 12. 2020 věku 3 let
Trvalé bydliště dítěte – toto kritérium sleduje pouze trvalé bydliště zapisovaného dítěte, nikoliv zákonných zástupců.
Při naplnění kapacity rozhoduje o přijetí datum narození dítěte.
Děti se speciálními vzdělávacími potřebami budou přijímány na základě doporučení odborného pracoviště a dle možností MŠ.
Oznámení o individuálním vzdělávání je povinen zákonný zástupce dítěte učinit nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku.
předzápis již skončil
Přihlášení
Zapomněli jste své heslo ? Obnovte si ho zde.
Zavřít
Registrace
Zaregistrovat
Zavřít