Informace o mateřské škole
Pro předzapsání do MŠ klikněte na tlačítko níže na stránce

Mateřská škola Pampeliška Lysá nad Labem, Sídliště 1464

adresa: Sídliště 1464/45, 289 22 Lysá nad Labem
telefon: +420 776 880 449
email: mspampeliska@mspampeliska.cz
datová schránka: j99kwrv
předzápis již skončil
elektronický předzápis od - do
21.3. - 26.4.2019
řádný zápis od - do
  • 2.5.2019 13:00 - 18:00 hod.
  • 3.5.2019 7:00 - 12:00 hod.
Řádný zápis se koná na adrese: Kulturní místnost v Hasičské zbrojnici, Pivovarská 1518, Lysá nad Labem
Kritéria
1. K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy zřizované obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu v dané obci, pro které je od počátku školního roku následujícím po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, předškolní vzdělávání povinné, s dodržením výše uvedených dokumentů o školských spádových obvodech mateřských škol. Pokud nelze z kapacitních důvodů přijmout všechny děti splňující toto kritérium, informuje ředitelka zřizovatele, aby mohl zřizovatel zajistit místa v jiné MŠ a odmítne ostatní žadatele z důvodů nedostatečné kapacity MŠ.
2. K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy zřizované obcí nebo svazkem obcí se přijímají děti s místem trvalého pobytu v dané obci podle spádové vyhlášky od nejstaršího po nejmladší, zpravidla tříleté.
3. K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy zřizované obcí nebo svazkem obcí se přijímají děti s trvalým pobytem mimo spádovou vyhlášku od nejstaršího po nejmladší, zpravidla tříleté.
4. K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy zřizované obcí nebo svazkem obcí se přijímají děti s místem trvalého pobytu v dané obci podle spádové vyhlášky nejméně od dvou let. Ke dni přijímacího řízení musí být dítě schopno plnit školní vzdělávací program a samostatně zvládat úkony sebeobsluhy.
5. K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy zřizované obcí nebo svazkem obcí se přijímají děti s trvalým pobytem mimo spádovou vyhlášku, nejméně od dvou let. Ke dni přijímacího řízení musí být dítě schopno plnit školní vzdělávací program a samostatně zvládat úkony sebeobsluhy.
předzápis již skončil
Přihlášení
Zapomněli jste své heslo ? Obnovte si ho zde.
Zavřít
Registrace
Zaregistrovat
Zavřít