Informace o mateřské škole
Pro předzapsání do MŠ klikněte na tlačítko níže na stránce

Mateřská škola Pampeliška Lysá nad Labem, Sídliště 1464

adresa: Sídliště 1464/45, 289 22 Lysá nad Labem
telefon: +420 776 880 449
email: mspampeliska@mspampeliska.cz
datová schránka: j99kwrv
Informace o doručení žádosti a případně dalších dokumentů:


Vyplněnou a vytištěnou žádost spolu s dalšími dokumenty,
které je možné si vytisknout po vyplnění elektronické žádosti
odevzdejte v termínu řádného zápisu mateřské škole jedním z těchto způsobů:

 • do datové schránky školy
 • emailem - s elektronickým podpisem zákonného zástupce
 • poštou
 • osobním podáním ve škole *
* vhozením do schránky k tomu určené nebo osobně po domluvě v předem stanoveném čase


pro více informací sledujte webové stránky mateřské školy


Dokumenty, které je nutno odevzdat spolu s žádostí:
 • Vyjádření pediatra ke splnění zákonné podmínky o očkování dítěte nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže podrobit očkování pro kontraindikaci. Tato povinnost se vztahuje pouze na děti, které v daném školním roce neplní povinné předškolní vzdělávání.
 • Prostou kopii rodného listu
 • Doklad o trvalém bydlišti dítěte. V případě, že má dítě trvalý pobyt v Lysé nad Labem, Jiřicích a Staré Lysé, nebude potřeba tento údaj dokládat, ředitelky budou pracovat s informacemi poskytnutými z evidence obyvatel Lysé n/L, Jiřic a Staré Lysé.
elektronický předzápis od - do
 • 2.5. - 14.5.2021
řádný zápis od - do
 • 2.5.2021
 • -
 • 14.5.2021
Řádný zápis se koná na adrese: Sídliště 1464/45, 289 22 Lysá nad Labem
Přihlášení
Zapomněli jste své heslo ? Obnovte si ho zde.
Zavřít
Registrace
Zaregistrovat
Zavřít