Informace o mateřské škole
Pro předzapsání do MŠ klikněte na tlačítko níže na stránce

Mateřská škola Matjuchinova

adresa: U Lékárny 592, Zbraslav, 156 00 Praha 5
telefon: +420 246 036 593
email: reditelna@mszbraslav.cz
datová schránka: zymzx9q
Informace o doručení žádosti a případně dalších dokumentů:


Zápis z rozhodnutí MŠMT proběhne pouze distančně předáním
dokumentace nezbytné k přijetí dítěte (včetně případné dokumentace
ze školského poradenského zařízení).


Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

  • Z vlastní datové schránky zákonného zástupce do datové schránky MŠ ( ID datové schránky MŠ: zymzx9q )
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na adresu reditelna@mszbraslav.cz
  • poštou, doporučeně na adresu MŠ Matjuchinova, U Lékárny 592, 156 00 Praha - Zbraslav
  • osobní podání: 13.5. a 14.5., vždy mezi 9-11 h do budovy Eliška, U Lékárny 592


pro více informací sledujte webové stránky mateřské školy
elektronický předzápis od - do
  • 15.4. - 15.5.2021
řádný zápis od - do
  • 3.5.2021
  • -
  • 14.5.2021
Řádný zápis se koná na adrese: U Lékárny 592, Zbraslav, 156 00 Praha 5
Kritéria
Ředitelka Mateřské školy MŠ Matjuchinova stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z uvedených kritérií. Při posuzování kritérií se postupuje dle pořadí kritérií. V rámci kritéria se řadí uchazeči podle data narození od nejstarších po nejmladší. V případě, že v daném kritériu bude více uchazečů stejného data narození než-li je možné přijmout, bude zvolena forma losování.
1. dítě, které dosáhne do 31.8.2021 věku 5 let, pro které je předškolní vzdělávání povinné podle §34a školského zákona s místem trvalého pobytu, cizinci s místem pobytu v příslušném školském obvodu MŠ
2. dítě, které do 31.8. 2021 dosáhne 4 let věku s místem trvalého pobytu, cizinci s místem pobytu, ve školském obvodu MŠ seřazené podle data narození až do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.
3. dítě, které do 31.8. 2021 dosáhne nejméně 3 let věku s místem trvalého pobytu, cizinci s místem pobytu, ve školském obvodu MŠ seřazené podle data narození
*Vymezení školských obvodů spádových mateřských škol je určeno dle Školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Na základě OZV schválené Radou HMP je školský obvod pro mateřské školy = území Městské části Praha – Zbraslav.
Přihlášení
Zapomněli jste své heslo ? Obnovte si ho zde.
Zavřít
Registrace
Zaregistrovat
Zavřít