Informace o mateřské škole
Pro předzapsání do MŠ klikněte na tlačítko níže na stránce

Mateřská škola Sluníčko, Nový Bydžov, U Plovárny 1380

adresa: U Plovárny 1380, 504 01 Nový Bydžov
telefon: +420 495 490 386
email: slunicko.ms@tiscali.cz
datová schránka: u3dirkf
předzápis již skončil
Informace o doručení žádosti a případně dalších dokumentů:


Vyplněnou a vytištěnou žádost spolu s dalšími dokumenty,
které je možné si vytisknout po vyplnění elektronické žádosti
odevzdejte v termínu řádného zápisu mateřské škole jedním z těchto způsobů:

  • do datové schránky školy
  • emailem - s elektronickým podpisem zákonného zástupce
  • poštou
  • osobním podáním ve škole *
* vhozením do schránky k tomu určené nebo osobně po domluvě v předem stanoveném čase


pro více informací sledujte webové stránky mateřské školy
elektronický předzápis od - do
  • 6.4. - 9.5.2021
řádný zápis od - do
  • 11.5.2021 08:00 - 13:00 hod.
  • -
  • 12.5.2021 08:00 - 13:00 hod.
Řádný zápis se koná na adrese: U Plovárny 1380, 504 01 Nový Bydžov
Kritéria
děti s místem trvalého pobytu, v případě cizince místem pobytu v příslušném školském obvodu (stanoveném obecně závaznou vyhláškou obce)
děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku
děti od nejstarších po nejmladší
předzápis již skončil
Přihlášení
Elektronický předzápis již skončil. Pokud máte zájem o umístění dítěte do MŠ, kontaktujte školu přímo.
Zapomněli jste své heslo ? Obnovte si ho zde.
Zavřít
Registrace
Elektronický předzápis již skončil. Pokud máte zájem o umístění dítěte do MŠ, kontaktujte školu přímo.
Zaregistrovat
Zavřít