Informace o mateřské škole
Pro předzapsání do MŠ klikněte na tlačítko níže na stránce

Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955

pracoviště: MŠ NA VRCHOLU - Na Vrcholu 1a/1955
pracoviště: MŠ BUKOVÁ - Buková 26/2518
pracoviště: MŠ BUKOVÁ - VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM MONTESSORI - Buková 26/2518

adresa: Na vrcholu 1955/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3
telefon: +420 602 316 014
email: info@msnavrcholu.cz
datová schránka: 5snx7vj
předzápis již skončil
Osobní podání žádosti v MŠ je možné pouze po předchozí domluvě s ředitelkou školy na telefonu 602 316 014.
elektronický předzápis od - do
  • 1.4. - 11.5.2020
řádný zápis od - do
  • 4.5.2020 09:00 - 17:30 hod.
  • -
  • 11.5.2020 09:00 - 17:30 hod.
Řádný zápis se koná na adrese: Na vrcholu 1955/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3
Kritéria
Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy pro školní rok 2020-2021
Ředitelka Mateřské školy, Praha 3, Na Vrcholu 1955/1a stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení §165 odst.2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
Zápis je určen pro děti s trvalým pobytem na území městské části Praha 3 a týká se dětí :
• Děti s povinným předškolním vzděláváním s trvalým pobytem ve spádové oblasti Praha 3 podle § 34a zákona č. 561/2004Sb., školský zákon v platném znění Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1.září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne 5ti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31.8.2020 pěti let k povinnému předškolnímu vzdělávání.
• Děti k pravidelné docházce s trvalým pobytem ve spádové oblasti Praha 3, které k 31.8. 2020 dovrší čtyř let věku
• Děti k pravidelné docházce s trvalým pobytem ve spádové oblasti Praha 3, které k 31.8. 2020 dovrší tří let věku
případně Děti k pravidelné docházce s trvalým pobytem ve spádové oblasti Praha 3, které k 31.12. 2020 dovrší tří let věku
• Děti k pravidelné docházce s trvalým pobytem ve spádové oblasti Praha 3, které k 31.8. 2020 dovrší dvou let věku – pouze detašované pracoviště Buková
Při rozhodování o přijetí bude postupováno pouze dle data narození, tj. od nejstarších po nejmladší, a to do naplnění kapacity.
V případě většího zájmu o vzdělávání ve třídě Montessori bude postupováno formou losování.
Žadatelé do třídy Montessori – pro zachování heterogenity třídy budou děti rozděleny podle věku do tří skupin a poté, z každé skupiny bude vylosováno 8 dětí do celkového počtu 24 dětí.
Zařazení dětí do jednotlivých tříd je plně v kompetenci ředitelky školy.
předzápis již skončil
Přihlášení
Zapomněli jste své heslo ? Obnovte si ho zde.
Zavřít
Registrace
Zaregistrovat
Zavřít