Informace o mateřské škole
Pro předzapsání do MŠ klikněte na tlačítko níže na stránce

Mateřská škola Paleček o.p.s. - středisko denní péče - dětská skupina

pracoviště: DĚTSKÁ SKUPINA PŘI MŠ PALEČEK - U Zásobní zahrady 2697/6, Žižkov, 130 00 Praha 3

adresa: U Zásobní zahrady 2697/6, Žižkov, 130 00 Praha 3
telefon: +420 732 946 923
email: monika.slavikova@ds-mspalecek.cz
datová schránka: xhcbdtv
Informace pro doručení přihlášek pro oba předzápisy:


Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:
odevzdejte v termínu řádného zápisu mateřské škole jedním z těchto způsobů:

  • do datové schránky školy MŠ Paleček: xhcbdtv
  • emailem - s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na adresu: monika.slavikova@ds-mspalecek.cz
  • poštou (doporučeně, rozhodující je datum podání na poště)
  • osobní podání v den zápisu


V případě, že se nebudete moct dostavit k přijímacímu řízení osobně (např. z důvodu nařízené karantény), kontaktujte nás a pokusíme se dohodnout individuální řešení situace. Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.


pro více informací sledujte webové stránky mateřské školy
elektronický předzápis od - do
  • 8.4. - 12.5.2021
řádný zápis od - do
  • 11.5.2021 08:00 - 16:00 hod.
  • -
  • 12.5.2021 08:00 - 16:00 hod.
Řádný zápis se koná na adrese: U Zásobní zahrady 2697/6, Žižkov, 130 00 Praha 3
Kritéria
Dětskou skupinu při MŠ Paleček mohou navštěvovat děti ve věku od 2,5 do 4 let včetně.
Umístění dítěte do dětské skupiny vede k pomoci rodičům s jejich uplatněním na trhu práce.
Rodič dítěte doloží u zápisu svůj pracovně právní vztah se zaměstnavatelem potvrzením o existujícím pracovně právním vztahu, nebo pokud podniká, doloží potvrzení příslušné správy sociálního zabezpečení o tom, že je účasten na důchodovém pojištění. U nezaměstnaných rodičů doloží rodič potvrzení od úřadu práce o tom, že je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání. U rodiče, který je studentem, bude doloženo potvrzení o studiu. Rodiče pro účely doložení těchto faktů obdrží příslušný formulář pro přijetí dítěte do dětské skupiny.
Rodič dítěte vyplní při započetí docházky a na konci projektu monitorovací list podpořené osoby.
děti by měly být bez plen
děti by měly být celkově zdravé - fyzicky i psychicky (o přijetí a zařazení dětí s handicapem či jinými psychickými znevýhodněními, která vyžadují náročnější péči, se rozhodne individuálně.
Přijímají se děti do naplnění kapacity max. 20 dětí
Přihlášení
Zapomněli jste své heslo ? Obnovte si ho zde.
Zavřít
Registrace
Zaregistrovat
Zavřít