Informace
o mateřské škole
Pro předzapsání do MŠ klikněte na tlačítko níže na stránce.

Mateřská škola Police nad Metují

předzápis již skončil
adresa:
Fučíkova 328, Velká Ledhuje, 549 54 Police nad Metují
telefon:
+420 491 541 116, +420 733 539 979
email:
mspolice@email.cz
datová schránka:
3q3uwa3
elektronický předzápis:
2.5. - 10.5.2022
řádný zápis:
  • 11.5.2022 08:00 - 14:30 hod.
místo řádného zápisu:
Fučíkova 328, Velká Ledhuje, 549 54 Police nad Metují
Informace o doručení žádosti a případně dalších dokumentů:


Vyplněnou a vytištěnou žádost spolu s dalšími dokumenty,
které je možné si vytisknout po vyplnění elektronické žádosti
je možno odevzdat v termínu od 2. do 16.5.2022 mateřské škole jedním z těchto způsobů:

  • do datové schránky školy
  • emailem - s elektronickým podpisem zákonného zástupce
  • poštou - doručené nejpozději 14.5.2022

pro více informací sledujte webové stránky mateřské školy
Řádný zápis se koná na adrese: Fučíkova 328, Velká Ledhuje, 549 54 Police nad Metují

Kritéria:

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání: Podle § 34 Školského zákona se přijímají děti zpravidla ve věku 3-6 let.
O přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o zkušebním pobytu dítěte v mateřské škole rozhoduje vždy ředitelka mateřské školy. Rozhodnutí probíhá ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů ve složitějších případech.
Kritéria pro přijetí dětí:
1. děti s povinným předškolním vzděláváním – zapsány budou děti, které dovrší šest let věku v období 1. 9. 2021 do 31. 8.2022 a děti, kterým byl schválen odklad školní docházky
2. děti podle věku od nejstarších po nejmladší do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školním rejstříku
3. přednostně budou přijaty děti s trvalým pobytem v Polici nad Metují
REGISTRACE
NOVÉHO ÚČTU
! Elektronický předzápis pro příští školní rok dosud nezačal. Registrace nejsou aktuálně otevřeny. !
Váš email:
Vytvořte si heslo:
Potvrďte heslo:
Zaregistrovat
Přihlášení
Do Vašeho účtu
Váš email:
Heslo:
Zapomněli jste své heslo ? Obnovte si ho zde.