Informace o mateřské škole
Pro předzapsání do MŠ klikněte na tlačítko níže na stránce

Mateřská škola Police nad Metují

adresa: Fučíkova 328, Velká Ledhuje, 549 54 Police nad Metují
telefon: +420 491 541 116, +420 733 539 979
email: mspolice@email.cz
datová schránka: 3q3uwa3
předzápis již skončil
Informace o doručení žádosti a případně dalších dokumentů:


Vyplněnou a vytištěnou žádost spolu s dalšími dokumenty,
které je možné si vytisknout po vyplnění elektronické žádosti
odevzdejte v termínu řádného zápisu mateřské škole jedním z těchto způsobů:

  • do datové schránky školy
  • emailem - s elektronickým podpisem zákonného zástupce
  • poštou
  • osobním podáním ve škole *
  • osobním podáním ve škole dne 10.5.2021 po rezervaci času
* vhozením do schránky k tomu určené nebo osobně po domluvě v předem stanoveném čase


pro více informací sledujte webové stránky mateřské školy
elektronický předzápis od - do
  • 2.5. - 14.5.2021
řádný zápis od - do
  • 2.5.2021
  • -
  • 16.5.2021
Řádný zápis se koná na adrese: Fučíkova 328, Velká Ledhuje, 549 54 Police nad Metují
Kritéria
Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání: Podle § 34 Školského zákona se přijímají děti zpravidla ve věku 3-6 let.
O přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o zkušebním pobytu dítěte v mateřské škole rozhoduje vždy ředitelka mateřské školy. Rozhodnutí probíhá ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů ve složitějších případech.
Kritéria pro přijetí dětí:
1. děti s povinným předškolním vzděláváním – zapsány budou děti, které dovrší šest let věku v období 1. 9. 2021 do 31. 8.2022 a děti, kterým byl schválen odklad školní docházky
2. děti podle věku od nejstarších po nejmladší do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školním rejstříku
3. přednostně budou přijaty děti s trvalým pobytem v Polici nad Metují
předzápis již skončil
Přihlášení
Elektronický předzápis již skončil. Pokud máte zájem o umístění dítěte do MŠ, kontaktujte školu přímo.
Zapomněli jste své heslo ? Obnovte si ho zde.
Zavřít
Registrace
Elektronický předzápis již skončil. Pokud máte zájem o umístění dítěte do MŠ, kontaktujte školu přímo.
Zaregistrovat
Zavřít