Informace o mateřské škole
Pro předzapsání do MŠ klikněte na tlačítko níže na stránce

Mateřská škola Police nad Metují

adresa: Fučíkova 328, Velká Ledhuje, 549 54 Police nad Metují
telefon: +420 491 541 116
email: mspolice@email.cz
datová schránka: 3q3uwa3
předzápis již skončil
elektronický předzápis od - do
23.4. - 10.5.2019
řádný zápis od - do
  • 13.5.2019 08:00 - 15:00 hod.
Řádný zápis se koná na adrese: Fučíkova 328, Velká Ledhuje, 549 54 Police nad Metují
Kritéria
1. děti s povinným předškolním vzděláváním – zapsány budou děti, které dovrší šest let věku v období 1. 9. 2019 do 31. 8.2020 a děti, kterým byl schválen odklad školní docházky
2. děti podle věku od nejstarších po nejmladší do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školním rejstříku
3. přednostně budou přijaty děti s trvalým pobytem v Polici nad Metují
předzápis již skončil
Přihlášení
Zapomněli jste své heslo ? Obnovte si ho zde.
Zavřít
Registrace
Zaregistrovat
Zavřít