Informace
o mateřské škole
Pro předzapsání do MŠ klikněte na tlačítko níže na stránce.

Mateřská škola Postřelmov, Nová 404, příspěvková organizace

předzápis na nový školní rok nebyl dosud nastaven
adresa:
Nová 404, 789 69 Postřelmov
telefon:
+420 739 303 942
email:
msreditelka.postrelmov@seznam.cz
datová schránka:
jgrkxfj
elektronický předzápis:
17.4. - 1.5.2023
řádný zápis:
  • 4.5.2023 08:30 - 15:30 hod.
    (pauza 11:30 - 12:30)
místo řádného zápisu:
Nová 404, 789 69 Postřelmov

Informace o doručení žádosti a případně dalších dokumentů:Vyplněnou a vytištěnou žádost spolu s dalšími dokumenty, které je možné si vytisknout po vyplnění elektronické žádosti odevzdejte v termínu řádného zápisu mateřské škole jedním z těchto způsobů:

do datové schránky školy - id schránky: jgrkxfj
emailem - msreditelka.postrelmov@seznam.cz s uznávaným elektronickým podpisem. Bez uznávaného elektronického podpisu je nutné, aby Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání zákonný zástupce do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.
bezkontaktně - vhozením v obálce do poštovní schránky školy u vstupních dveří do MŠ (označte obálku – Zápis 2023)
poštou - Mateřská škola Postřelmov, Nová 404, 789 69 Postřelmov (rozhodující je datum podání na poštu, doporučujeme zaslat doporučeně)
osobním podáním ve škole - 4. května 2023 od 8:30 do 11:30 hodin a od 12:30 do 15:30 - zápis klasickou formou s přítomností dítěte a zákonného zástupce přímo v mateřské škole, v kanceláři ředitelky mateřské školy
pro více informací sledujte webové stránky mateřské školy
Řádný zápis se koná na adrese: Nová 404, 789 69 Postřelmov
Přihlášení
Do Vašeho účtu
! Elektronický předzápis již skončil a přihlašování bylo pozastaveno. Pokud jste žádost do MŠ podali, výsledky Vám škola oznámí vyvěšením či zasláním / předáním rozhodnutí do vlastních rukou. !
Váš e-mail:
Heslo:
Zapomněli jste své heslo ? Obnovte si ho zde.
Nemáte založen účet? Založte si jej zde.