Informace o mateřské škole
Pro předzapsání do MŠ klikněte na tlačítko níže na stránce

Mateřská škola Slunečnice, Všestary

adresa: Pankrácká 73, 251 63 Všestary
telefon: +420 736 754 897
email: reditelka@msvsestary.cz
datová schránka: 4s9xui3
elektronický předzápis od - do
  • 18.3. - 30.4.2020
řádný zápis od - do
  • 6.5.2020 13:00 - 18:00 hod.
Řádný zápis se koná na adrese: Pankrácká 73, 251 63 Všestary
Kritéria
Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy pro rok 2020/2021
Ředitelka Mateřské školy Slunečnice, Všestary, Pankrácká 73, okres Praha – východ, příspěvkové organizace, stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ v případech, kdy počet podaných žádostí překročí kapacitní možnosti mateřské školy. Učiní tak podle ustanovení § 34 odst. 4, § 165odst.2 písm. b) a § 183 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů.
Do mateřské školy se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu v příslušném školském obvodu (§ 179 odst.3), které před začátkem školního roku dosáhnou:
1. pěti let a děti s odkladem školní docházky,
2. nejméně čtvrtého roku věku,
3. nejméně třetího roku věku,
4. nejméně druhého roku věku, nejpozději však narozené do 31.12.2017,
a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku (pouze do naplnění kapacity),
5. v případě volné kapacity školy jsou přijímány děti, které nepatří do příslušného školského obvodu a jsou seřazeny sestupně dle data narození a následně přijímány od nejstaršího po nejmladší.
Přihlášení
Zapomněli jste své heslo ? Obnovte si ho zde.
Zavřít
Registrace
Zaregistrovat
Zavřít