Informace
o mateřské škole
Pro předzapsání do MŠ klikněte na tlačítko níže na stránce.

Mateřská škola Strmilov, okres Jindřichův Hradec

předzápis již skončil
adresa:
Tyršova 330, 378 53 Strmilov
telefon:
+420 606 408 124
email:
skolka@ms-strmilov.cz
datová schránka:
jumkzvx
elektronický předzápis:
4.4.2022 - 16.5.2022 do 12:00:00
řádný zápis:
  • 2.5.2022 08:00 - 15:00 hod.
  • -
  • 16.5.2022 08:00 - 15:00 hod.
místo řádného zápisu:
Tyršova 330, 378 53 Strmilov
Informace o doručení žádosti a případně dalších dokumentů:


Vyplněnou a vytištěnou žádost spolu s dalšími dokumenty,
které je možné si vytisknout po vyplnění elektronické žádosti
odevzdejte v termínu řádného zápisu mateřské škole jedním z těchto způsobů:

  • do datové schránky školy
  • emailem - s elektronickým podpisem zákonného zástupce
  • poštou
  • osobním podáním ve škole *
* vhozením do schránky k tomu určené nebo osobně po domluvě v předem stanoveném čase


pro více informací sledujte webové stránky mateřské školy
Řádný zápis se koná na adrese: Tyršova 330, 378 53 Strmilov
REGISTRACE
NOVÉHO ÚČTU
! Elektronický předzápis pro příští školní rok dosud nezačal. Registrace nejsou aktuálně otevřeny. !
Váš email:
Vytvořte si heslo:
Potvrďte heslo:
Zaregistrovat
Přihlášení
Do Vašeho účtu
! Elektronický předzápis již skončil a přihlašování bylo pozastaveno. Pokud jste žádost do MŠ podali, výsledky Vám škola oznámí vyvěšením či zasláním / předáním rozhodnutí do vlastních rukou. !
Váš email:
Heslo:
Zapomněli jste své heslo ? Obnovte si ho zde.