Informace
o mateřské škole
Pro předzapsání do MŠ klikněte na tlačítko níže na stránce.

Mateřská škola Praha - Lochkov, Praha - Lochkov, Za Ovčínem 1

předzápis již skončil
adresa:
Za ovčínem 1, Lochkov, 154 00 Praha 5
telefon:
+420 257 911 126
email:
skolka-lochkov@volny.cz
datová schránka:
gzqkxhg
elektronický předzápis:
1.4.2022 - 16.5.2022 do 12:00:00
řádný zápis:
  • 2.5.2022 08:00 - 15:00 hod.
  • -
  • 16.5.2022 08:00 - 15:00 hod.
místo řádného zápisu:
Za ovčínem 1, Lochkov, 154 00 Praha 5
Informace o doručení žádosti a případně dalších dokumentů:


Vyplněnou a vytištěnou žádost spolu s dalšími dokumenty,
které je možné si vytisknout po vyplnění elektronické žádosti
je možné také odevzdat v termínu řádného zápisu od 2. do 16.5.2022 mateřské škole jedním z těchto způsobů:

  • do datové schránky školy
  • emailem - s elektronickým podpisem zákonného zástupce
  • poštoupro více informací sledujte webové stránky mateřské školy
Řádný zápis se koná na adrese: Za ovčínem 1, Lochkov, 154 00 Praha 5

Kritéria:

K předškolnímu vzdělávání k 1. 9. 2021 se přednostně přijímají děti, které mají trvalý pobyt v MČ Praha - Lochkov, a to v uvedené posloupnosti:
1. Děti s odkladem povinné školní docházky – děti, které dovrší 6 let věku do 31.8 2021.
2. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky - děti, které dovrší 5 let věku do 31. 8. 2021.
3. Děti, které dovrší 4 let věku do 31. srpna 2021 ( dle data narození dítěte, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení).
4. Děti, které dovrší 3 let věku do 31. srpna 2021 ( dle data narození dítěte a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení).
5. Děti, které dovrší 3 let věku do 31. prosince 2021 – (případě volné kapacity dle data narození dítěte a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení).
6. Ostatní (dle data narození dítěte a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení).
REGISTRACE
NOVÉHO ÚČTU
! Elektronický předzápis pro příští školní rok dosud nezačal. Registrace nejsou aktuálně otevřeny. !
Váš email:
Vytvořte si heslo:
Potvrďte heslo:
Zaregistrovat
Přihlášení
Do Vašeho účtu
Váš email:
Heslo:
Zapomněli jste své heslo ? Obnovte si ho zde.