Informace o mateřské škole
Pro předzapsání do MŠ klikněte na tlačítko níže na stránce

Mateřská škola Zvánovice, příspěvková organizace

adresa: Školní 99, 251 65 Zvánovice
telefon: +420 731 476 725
email: mszvanovice@seznam.cz
datová schránka: cqmw548
Informace o doručení žádosti a případně dalších dokumentů:


VYPLNĚNOU A VYTIŠTĚNOU ŽÁDOST, SPOLU S VYPLNĚNÝM EVIDENČNÍM LISTEM A POTVREZENÍM OD DĚTSKÉHO LÉKAŘE, KTERÉ JE MOŽNÉ SI VYTISKNOUT PO VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI + přílohy - kopie rodného listu dítěte, kopie OP ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE, KOPIE OČKOVACÍHO PRŮKAZU, ODEVZDEJTE V TERMÍNU ŘÁDNÉHO ZÁPISU 2.-16. 5. 2021 MATEŘSKÉ ŠKOLE JEDNÍM Z TĚCHTO ZPŮSOBŮ:

  • do datové schránky školy
  • emailem - s elektronickým podpisem zákonného zástupce
  • poštou
  • osobním podáním ve škole *
* vhozením do schránky k tomu určené nebo osobně po domluvě v předem stanoveném čase


pro více informací sledujte webové stránky mateřské školy
elektronický předzápis od - do
  • 22.3. - 14.5.2021
řádný zápis od - do
  • 2.5.2021
  • -
  • 16.5.2021
Řádný zápis se koná na adrese: Školní 99, 251 65 Zvánovice
Kritéria
Podmínky a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2021/2022.
Podmínky:
1. Do mateřské školy budou přednostně přijímány děti, které mají místo trvalého pobytu na území obce Zvánovice.
2. Dítě splňuje povinné očkování podle 50 zákona 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví v platném znění.
Kritéria:
1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky podle 34 odstavec 4 Školského zákona
2. Děti, které v den zahájení školního roku 2021/2022 dovršily věk 3 let, v pořadí od nejstaršího po nejmladšího.
3. V případě volné kapacity lze přijmout i děti mladší tří let (ne však mladší 2 let), které jsou zdravotně způsobilé, mentálně i sociálně zralé pro nástup do předškolního zařízení.
Přihlášení
Zapomněli jste své heslo ? Obnovte si ho zde.
Zavřít
Registrace
Zaregistrovat
Zavřít